Midian

 

Tir ar ochr ddwyreiniol Gwlff Aquaba (braich ddwyreiniol y Môr Coch)
• Mae’r Hen Destament yn dweud bod Moses, ar ôl iddo ladd Eifftiwr, wedi mynd i fyw i wlad Midian. Priododd gyda merch offeiriad o’r wlad.
• Mae Horeb, lle gwelodd Moses y berth yn llosgi, yn rhan o wlad Midian.
(gweler Actau 7:29)