Mth 22:15-46

 

Roedd y Phariseaid a'r Sadwceaid yn dal i geisio tanseilio awdurdod Iesu, ond roedd ei ddoethineb a'i ddealltwriaeth e o ewyllys a bwriadau Duw yn eu llorio nhw bob tro. Yr allwedd i'r cwbl yn ôl Iesu oedd cariad at Dduw a chariad at bobl eraill.