Mth 4:2

 Mae’r pedwar deg diwrnod yn ein hatgoffa ni o brofiadau Moses (Exodus 24:18; 34:28) ac Elïas (1 Brenhinoedd 19:8). Mae’n ein hatgoffa hefyd am bobl Israel yn cael eu profi yn yr anialwch am bedwar deg o flynyddoedd (Deuterenomium 8:2-3).