Mth 4:25

 Decapolis oedd yr enw ar ddeg o ddinasoedd oedd yn drwm dan ddylanwad y diwylliant Groegaidd. Roedd naw ohonyn nhw i’r dwyrain o lyn Galilea a’r Iorddonen.