Mth 7:13-29

 

“Ydy bywydau pobl yn dangos y ffrwyth sy’n dod o fyw dan deyrnasiad Duw?” Mae Iesu'n rhybuddio y bydd proffwydi ffals yn twyllo pobl ac yn eu camarwain nhw gyda'u geiriau a'u gwyrthiau.
Yna mae'n rhybuddio ei wrandawyr nad oes pwynt gwrando heb weithredu. Mae gwneud rhywbeth yn dangos fod rhywun wedi gwrando go iawn.