Mth 7:2

 Roedd dywediad rabinaidd yn dweud “Barnwch bawb mewn termau ffafriol.” (Mishna, Avot 1:6) – dehongliad o Lefiticus 19:15. Hefyd yn y Talmwd ceir y gosodiad hwn: “Bydd yr un sy’n barnu ei gymydog yn ffafriol, yn cael ei farnu’n ffafriol gan Dduw.” (Talmwd Babilonaidd, Shabbat 127a).

Gw. hefyd Iago 4:11,12 a Rhufeiniaid 14:10.