Phil 4:10-23

 Mae'n gorffen ei lythyr drwy ddiolch am y rhodd oedd y Philipiaid wedi ei anfon ato, ac am fod mor ffyddlon yn gwneud hynny bob amser.