Phil 4:15

Mae’r hanes am Paul yn mynd drosodd i dalaith Macedonia am y tro cyntaf i gyhoeddi’r newyddion da i’w weld yn Actau 16:12-40. Pan adawodd Macedonia, aeth i lawr i’r de i dalaith Achaia (Actau 17:14-16; 18:1-4).
(Macedonia oedd rhan ogleddol gwlad Groeg heddiw, ble roedd Philipi, Thesalonica a Berea. Achaia oedd rhan ddeheuol gwlad Groeg, ble roedd Athen a Corinth).