Phil 4:16

Mae hanes Paul yn Thesalonica i’w weld yn Actau 17:1-9.