Phil 4:18

Mae’r Hen Destament yn aml yn darlunio Duw yn mwynhau arogl yr aberthau oedd ei bobl yn ei gyflwyno iddo (gw.Genesis 8:21; Exodus 29:18,25,41). Efallai mai’r ‘offrwm diolch’ yn yr Hen Destament ydy cefndir y darlun mae Paul yn ei ddefnyddio yma – gw. Lefiticus 7:12-15.