Phil 4:3

Does neb yn gwybod yn union pwy mae Paul yn cyfeirio ato yma yn y Roeg fel “fy nghymar ffyddlon dan yr iau”. Mae rhai yn credu mai enw rhywun sydd yma, ac y dylid ei gyfieithu “Sysygus ffyddlon”.