Pregethwr 1:2

Mae beibl.net yn cyfieithu’r un gair Hebraeg (‘hefel’) mewn tair ffordd wahanol yn yr adnod yma – ‘disytyr’, ‘dim sens’, ‘abswrd’.  Y rheswm am hyn ydy fod ystyr y gair Hebraeg yn anodd i’w gyfleu mewn un gair yn y Gymraeg.  Geiriau eraill y gellid eu defnyddio fyddai ‘ofer’ neu ‘gwag’.  Mae’n ddarlun o rywbeth sy’n diflannu’n hawdd – does dim modd dal gafael ynddo.