Preseb Carreg 1

Preseb (cafn bwydo anifeiliaid) carreg o Ramat Rahel: Luc 2:12,16

Mae Ramat Rahel ar ben bryn, tua hanner ffordd rhwng Hen Ddinas Jerwsalem a Bethlehem.

©(www.bibleplaces.com)