Teulu Offeiriadol Abeia

 

Enw ar grŵp arbennig o offeiriaid. O gyfnod y brenin Dafydd ymlaen, cafodd offeiriaid Israel eu rhannu yn 24 grŵp. Roedd pob grŵp yn gwasanaethu yn y Deml am bythefnos, ac yn gweithio mewn swydd neu alwedigaeth arall weddill y flwyddyn.
(gweler 1 Cronicl 24:10; Luc 1:5)