Titus 1:14

Mae’n debyg mai chwedlau wedi eu sylfaenu ar hanesion a rhestrau achau yn yr Hen Destament oedd y rhain. Mae Paul yn cyfeirio at rywbeth tebyg yn 1 Timotheus 1:4; 4:7.