Y Brenin Ahasferus

Cerfiad o'r Brenin Ahasferus; ef yw'r Brenin yn Llyfr Esther. Mae hanes amdano ym mron bob pennod.

©Cris Rogers: The Bible Book By Book