Y bedd yn yr ardd

Jerwsalem - y bedd yn yr ardd: Mth 27:60; Mc 15:46; Luc 23:55; In 19:41

©(www.bibleplaces.com)