Rhufeiniaid 12:1

Ystyr lythrennol y geiriau Groeg sy'n cael eu cyfieithu fel "Cyflwyno eich hunain" ydy "cyflwyno eich cyrff".  I'r meddwl Groegaidd roedd y gair 'soma' (corff) yn golygu'r corff (o gig a gwaed), ond i'r meddwl Hebreig roedd yn fwy na hynny, ac yn cyfeirio at y person cyfan - gan gynnwys ei feddwl, ei emosiynau a'i ewyllys.

Mae'r gair 'aberth' yn unigol, sy'n awgrymu mai'r hyn sydd gan Paul mewn golwg yma ydy fod Cristnogion Rhufain gyda'i gilydd yn cyflwyno eu hunain yn un aberth i Dduw.

0
tudalen blaen: 
0