Darlleniad y dydd

1 Diolchwch i'r ARGLWYDD, a galw ar ei enw!

Dwedwch wrth bawb beth mae wedi ei wneud.

2 Canwch iddo, a defnyddio cerddoriaeth i'w foli!

Dwedwch am y pethau rhyfeddol mae'n eu gwneud.

3 Broliwch ei enw sanctaidd!

Boed i bawb sy'n ceisio'r ARGLWYDD ddathlu.

4 Dewch at yr ARGLWYDD, profwch ei nerth;

ceisiwch ei gwmni bob amser.