Diarhebion 19:21

Mae gan bobl bob math o gynlluniau, ond cynllun yr ARGLWYDD fydd yn cael ei gyflawni.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Ebrill 6, 2016