Diarhebion 25:17

Paid mynd i dŷ rhywun arall yn rhy aml, rhag iddo gael llond bol, a throi yn dy erbyn di.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Hydref 9, 2013