Diarhebion 27:4

Mae gwylltio yn greulon a cholli tymer yn llethu, ond mae cenfigen yn waeth na'r ddau.
dyddiad_anfon: 
dydd Sadwrn, Rhagfyr 12, 2015