Eseia 26:3

Mae'r rhai sy'n dy drystio di yn gallu bod yn hollol dawel eu meddwl.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, Ionawr 7, 2016