Exodus 20:7

Paid camddefnyddio enw'r ARGLWYDD dy Dduw. Fydda i ddim yn gadael i rywun sy'n camddefnyddio fy enw ddianc rhag cael ei gosbi.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, July 10, 2014