Ioan 15:10

Byddwch yn aros yn fy nghariad i drwy wneud beth dw i'n ei ddweud, fel dw i wedi bod yn ufudd i'm Tad ac wedi aros yn ei gariad e.
dyddiad_anfon: 
dydd Sadwrn, Hydref 25, 2014