Salm 145:10

Mae'r cwbl rwyt ti wedi ei greu yn dy foli di, O ARGLWYDD! Ac mae'r rhai sydd wedi profi dy gariad ffyddlon yn dy fendithio!
dyddiad_anfon: 
dydd Sadwrn, Mawrth 19, 2016