Effesus - symbol ichthws

Symbol ichthws yn Effesus: Act 18:21,24; Act 19:1,23,35; Dat 1:11; Dat 2:1

©(www.bibleplaces.com)

Dyma'r llythrennau cyntaf enw Iesu yn yr iaith Roeg: (Iota), Christos (Chi), Theou (Theta), Uios (Upsilon), a Sotor (Sigma). Mae'r cyfieithiad Saesneg yn IXOYE.  "Iesu Grist, Mab Duw, Gwaredwr" neu "Fab Duw, Iesu Grist, Duw Gwaredwr".

Dyma'r IXOYE wedi eu rhoi ar ffurf cylch.