Heb 1:4

Roedd angylion yn bwysig iawn yng ngolwg yr Iddewon. Roedden nhw’n credu mai angylion ddefnyddiodd Duw i roi’r Gyfraith i Moses (gw. 2:2; Actau 7:38-39,53; Galatiaid 3:19; Deuteronomium 33:2; Salm 68:17; Josephus, Antiquities).