Phil 1:12-26

 

Mae am iddyn nhw wybod am ei amgylchiadau. Dydy’r ffaith ei fod e yn y carchar ddim wedi stopio pobl rhag clywed yr efengyl – yn wir, mae wedi helpu mwy o bobl i glywed y newyddion da (cf. 2 Timotheus 2:9). Dyn ni’n gweld fod Paul yn ymddiried yn llwyr yn yr Arglwydd mae'n gwbl dawel ei feddwl beth bynnag sydd i ddod rhyddid neu farwolaeth.