Phil 1:13

Mae’n debyg fod Paul yn ysgrifennu’r llythyr hwn pan oedd yn disgwyl ymddangos o flaen uchel-lys Cesar yn Rhufain ac wedi ei gaethiwo i’w dŷ – gw. Actau 28:16,30.