Phil 1:29

Mae Paul yn gweld credu a dioddef yn mynd gyda’i gilydd, ac felly mae dioddef dros Grist yn fraint, ac yn gallu bod yn fendith (gw. Mathew 5:11-12; Actau 5:41; Iago 1:2; 1 Pedr 4:14-16).