Actau 1:3

Am bron chwe wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio dangosodd ei hun iddyn nhw, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw.
dyddiad_anfon: 
dydd Llun, Mawrth 28, 2016