Dw i wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei orau.