Gyda Duw gallwn wneud pethau mawrion — bydd e'n sathru ein gelynion dan draed!