Helpwch eich gilydd bob dydd, a gwnewch hynny tra mae hi'n ‘heddiw’. Peidiwch gadael i bechod eich twyllo a'ch gwneud yn ystyfnig.