Mae'r ARGLWYDD yn Dduw mawr .... Mae ei ysblander a'i urddas yn amlwg; mae cryfder a llawenydd yn ei bresenoldeb.