“Os ydy'ch pechodau chi fel coch llachar, gallan nhw droi'n wyn fel yr eira; Os ydyn nhw'n goch tywyll, gallan nhw fod yn wyn fel gwlân.