Mae'r ARGLWYDD yn mynd o'ch blaen chi; fydd e byth yn eich siomi chi, nac yn troi ei gefn arnoch chi.