Yr aberthau wyt ti eisiau ydy ysbryd wedi ei ddryllio, calon wedi ei thorri, ac ysbryd sy'n edifar.