ffilmiau

Y Pasg

Mwy...:

Gwasanaethau Uwchradd: cliciwch ar y ddolen yma

Gwasanaethau i Blant: cliciwch ar y ddolen yma

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch yr hanes: 

nodiadau:
Mwy...:
nodiadau:
Mwy...:
nodiadau:

Damhegion: Straeon Iesu

Mwy...:

Darllenwch y Stori: Matthew 7:24-27; Luc 7: 46-49

 

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch y stori - Mathew 18:10-14; Luc 15:1-10

Straeon i Blant: Adnodd sy'n cydfynd â'r fideo - Un ddafad ar goll, a PowerPoint (Neges o Lyfr Mathew)

Esboniad: Taith drwy Luc: Pennod 15

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch y Stori:  Luc 12:13-21

Esbonio'r Stori:  Damhegion Iesu'n efengyl Luc - 'Lle eiddo bydol'.

Meddwl mwy:  Taith drwy Luc: Pennod 12

 

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch y Stori: Mathew 25: 14-30

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch y Stori: Stori'r ffermwr yn hau - Mathew 13:1-23; Luc 8:4-15

Esbonio'r stori - Damhegion Iesu'n efengyl Luc neu Luc 8: Esbonio Dameg yr Heuwr 

 

nodiadau:

Y Nadolig: Hanes y Geni

Mwy...:

Darllenwch yr hanes: Luc 2: 8-20

Sut i ddefnyddio'r fideos? Am syniadau cliciwch yma.

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch yr Hanes: Mathew 2: 1-12

Mwy o adnoddau am y Nadolig: i Eglwysi; i ysgolion

Sut i ddefnyddio'r fideos? Am syniadau cliciwch yma.

nodiadau:
Mwy...:

Sut i ddefnyddio'r fideos? Am syniadau cliciwch yma.

nodiadau:
Mwy...:

Darllenwch yr hanes: Mathew 1

Adnoddau ychwanegol am y Nadolig: i Eglwysi; i Ysgolion

Sut i ddefnyddio'r fideos? Am syniadau cliciwch yma.

nodiadau:

Hanesion o'r Beibl

Mwy...:

Darllenwch yr hanes: Ioan 11:1-44

nodiadau:
Mwy...:
nodiadau:

Torri Syched

Mwy...:
nodiadau:
Mwy...:
nodiadau:
Mwy...:
nodiadau: