2Cor 1:1-11

 

Mae Paul yn rhoi clod i Dduw am ei drugaredd a'i ofal. Roedd Paul a'i gydweithwyr wedi dioddef dros yr Efengyl yn Asia yn wir roedd yr erledigaeth mor ddrwg roedden nhw’n meddwl eu bod nhw’n mynd i farw. Ond gofalodd Duw amdanyn nhw, ac ateb gweddïau llawer o bobl ar eu rhan.