Aser

 

Enw’r llwyth/teulu oedd yn ddisgynyddion i Aser. Wythfed mab Jacob oedd Aser, a’r ail fab i gael ei eni i Silpa, morwyn Leah. Ystyr yr enw ydy “Dedwydd”. Cafodd un o lwythau Israel ei enwi ar ei ôl, a chafodd yr enw ei roi i’r tir roddwyd i’r llwyth hwnnw yng ngwlad Canaan.
Bendithiodd Jacob ei feibion ar ei wely angau, gan ragweld eu dyfodol, gan gynnwys llwyth Aser .
(gweler Genesis 49:20; Numeri 1:13-2:27; 7:72; 10:26:13:13;26:44-47; 34:27; Deuternonomium 27:13;33:24; Barnwyr 5:17-7:23;2 Samiwel 2:9;1 Cronicl 12:36; 2 Cronicl 30:11; Luc 2:36; Datguddiad 7:6)

 

Enw’r llwyth/teulu oedd yn ddisgynyddion i Aser. Wythfed mab Jacob oedd Aser, a’r ail fab i gael ei eni i Silpa, morwyn Leah. Ystyr yr enw ydy “Dedwydd”. Cafodd un o lwythau Israel ei enwi ar ei ôl, a chafodd yr enw ei roi i’r tir roddwyd i’r llwyth hwnnw yng ngwlad Canaan.
Bendithiodd Jacob ei feibion ar ei wely angau, gan ragweld eu dyfodol, gan gynnwys llwyth Aser .
(gweler Genesis 49:20; Numeri 1:13-2:27; 7:72; 10:26:13:13;26:44-47; 34:27; Deuternonomium 27:13;33:24; Barnwyr 5:17-7:23;2 Samiwel 2:9;1 Cronicl 12:36; 2 Cronicl 30:11; Luc 2:36; Datguddiad 7:6)