Calfaria

Y bedd yn yr ardd, a elwir hefyd yn Calfaria Gordon - wedi ei leoli yn Jerwsalem, y tu allan i furiau'r ddinas ac yn agos i Borth Damascus. Credai nifer mai dyma safle claddu ac atgyfodiad Iesu, ac ei fod ger Golgotha​​.

Mth 27:33; Mc 15:22; Luc 23:33; In 19:17

©(www.bibleplaces.com)