Calfaria Gordon - model

Model o'r bedd yn yr ardd, a elwir hefyd yn Calfaria Gordon.

Mth 27:33; Mc 15:22; Luc 23:33; In 19:17

©(www.bibleplaces.com)