Gal 1:1-10

 

Ar ôl cyfarch ei ddarllenwyr mae'r apostol yn dweud yn glir mai dim ond un Efengyl sydd. Mae'n synnu fod ei ddarllenwyr yn troi cefn mor fuan ar yr Efengyl yr oedd e wedi ei rhannu gyda nhw.