Heb 2:14-15

Mae’r adnodau hyn yn defnyddio’r darlun sy yn yr Hen Destament, o Dduw fel rhyfelwr yn amddiffyn a rhyddhau ei bobl (gw. Eseia 42:13; 49:24-26; 59:15b-20).