In 14:1-14

 

Am fod y sefyllfa dan reolaeth, doedd dim rhaid i'w ddilynwyr gynhyrfu - mae lle iddyn nhw yn nhŷ y Tad ac mae Iesu'n mynd i'w baratoi ar eu cyfer.
Nid un ffordd at Dduw ymhlith llawer ydy Iesu, ond yr unig ffordd at Dduw - oherwydd Iesu ydy'r gwirionedd a'r bywyd. Yma eto mae'n uniaethu ei hun yn llwyr â'r Tad nefol.