In 19:17-42

 

Yng nghanol ei holl ddioddefaint pan gafodd Iesu ei groeshoelio, dyn ni’n gweld ei ofal a’i gonsýrn am ei fam (adn.26-27).
Yma mae e’n cwblhau'r gwaith roddodd y Tad iddo. Mae’r hanes yn dangos fod sawl proffwydoliaeth wedi dod yn wir – adn.23, 24/Salm 22:18; adn.28/Salm 69:21; adn.33-34/Exodus 12:46, Salm 34:20, Sechareia12:10.