Luc 19:11-27

 

Dameg sy'n dangos fod amser yn dod pan fydd rhaid i ddisgyblion Iesu ddal ati i weithio’n ffyddlon tra bydd y meistr i ffwrdd. Mae Duw am i ni ddefnyddio'r doniau mae wedi eu rhoi i ni.