luc 19:13

 'swm mawr o arian' - Deg mina sydd yn y Groeg. Roedd mina yn werth 100 denariws, sef cyflog tri mis a mwy i weithiwr cyffredin. Felly roedd 'deg mina' yn gyfystyr â chyflog tair blynedd i weithiwr cyffredin.