Luc 6:12-16

 

Ar ôl treulio noson yn gweddïo dewisodd ddeuddeg o'i ddilynwyr fel ei gynrychiolwyr personol – (‘apostolion’ neu ‘negeswyr’)