Mth 24:45-25:46

 

Mae Duw wedi rhoi'r cyfrifoldeb i'w ddilynwyr i wneud defnydd da o'r doniau a roddodd iddyn nhw.
Mae hefyd yn disgrifio'r gwahanu fydd yn digwydd ryw ddydd rhwng y bobl sy'n gwneud beth mae Duw eisiau a'r rhai sy ddim (cf.Eseciel 34:17). Mae'n dangos yn glir fod rhai yn mynd i gael bywyd tragwyddol a'r gweddill yn wynebu cosb dragwyddol.