Mth 4:12-25

 Pan symudodd Iesu i fyw i Capernaum roedd eto'n cyflawni cynllun Duw]. Mae'n dechrau dysgu, pregethu, a iacháu drwy ardal Galilea – roedd y cwbl yn mynegi'r newyddion da fod Duw yn teyrnasu, a bod bwriadau Duw yn cael eu cyflawni. Roedd hynny’n golygu fod rhaid i fywydau a gwerthoedd pobl newid.