Mth 7:1-12

 

Does dim lle ym mywyd y Cristion i fod yn hunan-gyfiawn. Yn hytrach mae'n byw bywyd cwbl ddibynnol ar Dduw, ac mae hynny i’w weld yn ei agwedd at bobl eraill (cf. Rhufeiniaid 13:8-10).