Pwdens

 

Cymeriad yn y Testament Newydd, o gyfnod yr Eglwys Fore. Roedd yn Gristion Rhufeinig, ac mae’n ymuno gyda rhai Cristnogion eraill i anfon cofion at Timotheus ar ddiwedd ail lythyr Paul at Timotheus
(gweler 2 Tim 1:21)