Rhuf 8:18-39

 

Yn wyneb y gogoniant sydd o'n blaen ni, does dim rhaid i bethau fel y maen nhw ein gwneud ni’n ddigalon. Mae'r greadigaeth i gyd, a'r Ysbryd sydd ynon ni yn dyheu am ryddhad. A dyn ni’n gallu bod yn siwr y bydd Duw yn cyflawni ei fwriadau. Dyn ni ddim yn gallu methu! does dim byd yn mynd i allu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw a’r pethau da sydd ganddo ar ein cyfer ni.